İş Sanat İzmir Galerisi, 13 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında ressam Gülderen Depas’ın eserlerine ev sahipliği yapıyor.Florence Nightingale’den Ava Gardner’a, Mata Hari’den Audrey Hepburn’a, Marilyn Monroe’dan Angela Davis’e, Josephine Baker’dan Cahide Sonku’ya kadar tarihte ve kendisinde iz bırakan kadın portrelerini tuvaline aktaran Gülderen Depas mücadeleleri, buluşları ve sanatları ile politika, bilim ve sanat alanında öne çıkan kadınları geniş bir yelpazede inceliyor. Amacının belgesel niteliğinden çok, onların ruh zenginliğini izleyene yansıtarak, farkındalığı artırmak olduğunu söyleyen sanatçı, sanat yapıtlarının hazzın yanında düşüncelerimizde de bir dönüşüm yaratacağı görüşünde. Gülderen Depas’ın çoğu zaman yağlıboya ile fırçayı kalem gibi kullanarak betimlediği çalışmaları izleyene desen tadı veriyor. Fotogerçekçi yaklaşımın dışında, anlamın ve bakışın gerçekliğinin izinde kendine özgü dışavurumcu bir tarzla oluşturulan bu portrelerin etkisi uzak ve yakın bakış açılarında farklı izlenimler sunuyor. Ayrıca ışıklı bir kutu içinde sergilenen eskizleri de çalışmanın başlangıç ve bitiş serüvenini gösteren bir yol haritası niteliği taşıyor.

Bugüne kadar çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı karma sergiye katılan ve İstanbul’da 2, İzmir’de 2 olmak üzere 4 kişisel sergi açan sanatçının çeşitli koleksiyon ve müzelerde eserleri bulunuyor.

Ressam Gülderen Depas

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz